Η κριτική σκέψη, η αυτοπεποίθηση, η πίστη στις δυνάμεις και τις ικανότητες μας δεν είναι έμφυτη, και είναι συνήθως ένας τομέας που οι γονείς αμελούν να αναπτύξουν.  «Εσύ μπορείς τα πάντα!» «Έχεις τόσες δυνατότητες!»  Είναι εκφράσεις που έχουμε όλοι κατά καιρούς...